Liên hệ đổi tiền

Bảng giá

BIỂU PHÍ ĐỔI TIỀN USD

Mệnh giá Số lượng Giá Lưu ý
Tiền 2 USD MỚI Trên 100 TỜ 48.000/TỜ Dưới 100 tờ gọi điện 0943.344.333
Tiền 2 USD 1976 Trên 100 TỜ 160.000/TỜ Dưới 100 tờ gọi điện 0943.344.333
Tiền 2 USD 1963 Trên 10 TỜ 350.000/TỜ Dưới 10 tờ gọi điện 0943.344.333
Tiền 2 USD 1953 Trên 10 TỜ 450.000/TỜ Dưới 10 tờ gọi điện 0943.344.333
Tiền 2 USD 1928 Trên 5 TỜ 500.000/TỜ Dưới 5 tờ gọi điện 0943.344.333
Tiền 2 USD 1917 Trên 5 TỜ 2.000.000/TỜ Dưới 5 tờ gọi điện 0943.344.333
Tiền 1 USD, 5USD, 10USD, 20USD, 50USD, 100 USD Gọi điện 0943.344.333

BẢNG GIÁ  PHÍ ĐỔI TIỀN VIỆT NAM

Mệnh giá Số lượng Phí Lưu ý
Tiền 200 VNĐ MỚI Trên 2.000.000 VNĐ 55% Dưới 2.000.000 gọi điện 0943.344.333 hoặc gửi email: dichvudoitien@gmail.com để đặt số lượng. Lưu ý: Phải điền đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc và giao hàng!
Tiền 500 VNĐ MỚI Trên 5.000.000 VNĐ 25% Dưới 5.000.000 gọi điện 0943.344.333

hoặc gửi email:dichvudoitien@gmail.com  để đặt số lượng. Lưu ý: Phải điền đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc và giao hàng!

Tiền 1.000 VNĐ MỚI Trên 5.000.000 VNĐ 14% Dưới 5.000.00 gọi điện 0943.344.333

hoặc gửi email:dichvudoitien@gmail.com  để đặt số lượng. Lưu ý: Phải điền đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc và giao hàng!

Tiền 2.000 VNĐ MỚI Trên 5.000.000 VNĐ 16% Dưới 5.000.000 gọi điện 0943.344.333

hoặc gửi email:dichvudoitien@gmail.com  để đặt số lượng. Lưu ý: Phải điền đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc và giao hàng!

Tiền 5.000 VNĐ MỚI Trên 10.000.000 VNĐ 12% Dưới 5.000.000 gọi điện 0943.344.333

hoặc gửi email:dichvudoitien@gmail.com  để đặt số lượng. Lưu ý: Phải điền đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc và giao hàng!

Tiền 10.000 VNĐ MỚI Trên 10.000.000 VNĐ 10% Dưới 5.000.000 gọi điện 0943.344.333

hoặc gửi email:dichvudoitien@gmail.com  để đặt số lượng. Lưu ý: Phải điền đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc và giao hàng!

Tiền 20.000 VNĐ MỚI Trên 20.000.000 VNĐ 8% Dưới 5.000.000 gọi điện 0943.344.333

hoặc gửi email:dichvudoitien@gmail.com  để đặt số lượng. Lưu ý: Phải điền đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc và giao hàng!

Tiền 50.000 VNĐ MỚI Trên 5.000.000 VNĐ 5% Dưới 5.000.000 gọi điện 0943.344.333

hoặc gửi email:dichvudoitien@gmail.com  để đặt số lượng. Lưu ý: Phải điền đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc và giao hàng!

Tiền 100.000 VNĐ MỚI Trên 5.000.000 VNĐ 4% Dưới 5.000.000 gọi điện 0943.344.333

hoặc gửi email:dichvudoitien@gmail.com  để đặt số lượng. Lưu ý: Phải điền đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc và giao hàng!phu nu, tin game, game moi, yeu game, game, tin game, suc khoe, kenh game, cay game, tin game hay, game8, bao game, dai ca game, game thu, phu nu chung minh, kho game, the gioi game, tin tuc, suc khoe hang ngay, game thoi trang, game dua xe, game ban sung, doc tin tuc, game hay, choi game