Cần mở rộng chi nhánh, đại lý

Hiện nay nhu cầu đổi tiền lẻ, mua bán 2 USD và ngoại tệ đang trở nên nóng dần và số lượng các khách hàng tỉnh rất lớn nên www.doitien.vn cần mở rộng chi nhánh, đại lý ở các tỉnh. Nếu anh chị em nào, hay quý công ty, cửa hàng có nguồn tiền lẻ ổn định, tiền 2usd nhiều nếu có nhu cầu hợp tác với www.doitien.vn thì vui lòng đăng ký thông tin theo hướng dẫn sau:

Tiền lẻ 500 đồng

Đối tượng được ưu tiên:

– Các công ty, cửa hàng, cá nhân kinh doanh mua bán vàng bạc đá quý, ngoại tệ.

– Các cá nhân làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

– Các cá nhân đã có kinh nghiệm hoặc đang làm dịch vụ đổi tiền, mua bán 2 USD và ngoại tệ

Thủ tục bao gồm:

– Với công ty: Photo giấy phép kinh doanh, thông tin địa chỉ cụ thể rõ ràng.

– Với cá nhân: Photo chứng minh nhân dân, hộ khẩu có công chứng và thông tin địa chỉ cụ thể rõ ràng.

Để biết thêm chi tiết, chính sách đại lý xin vui lòng liên hệ trực tiếp:

Anh Tuấn – Điện thoại: 0943.344.333

Email: dichvudoitien@gmail.com